Grade Sheet आफैं बनाउनुहोस् (Excel Tips 4 Vba)

Grade Sheet आफैं बनाउनुहोस् (Excel Tips 4 Vba)

For English version, click
http://bit.ly/2TE2NR2

अघिल्लो भिडियो (https://youtu.be/2tmJ3h-Ezcc) बाट क्रमशः

यो भिडियोमा हामी हेर्न सक्छौं:

1. Vba को छोटो परिचय,
2. Vba को केही कमजोरीहरू,
3. Vba file/Macro enabled file बनाउने तरिका,
4. Codes entry,
5. Developer Tab Enable गर्ने तरिका,
6. Vba Button बनाउने तरिका,
7. File खोल्दा सधैं एउटै worksheet बाट शुरू हुने बनाउने,
8. Print Button बनाउने,
9. एकै click मा सबै data मेटाउने,
10. एउटा sheet/cell बाट अर्को sheet/cell मा data पठाउने,
11. Scroll Bar सार्न नमिल्ने बनाउने र
12. Vba codes मा Password set गर्ने।

थप जानकारी:

विभिन्न प्रकारका उपयोगी फाइलहरु नि: शुल्क download गर्न यहाँ जानुहोस्:

ब्लग: http://bit.ly/2WDPikB

.

.

Leave a Reply

Close Menu