Videos

Grade Sheet आफैं बनाउनुहोस् (Excel Tips 2)

https://youtube.com/watch?v=4Er5Qf_fj3gFor English version, click http://bit.ly/2TE2NR2 अघिल्लो भिडियो (https://youtu.be/kUo1rMAtdfc) बाट क्रमशः यो भिडियोमा हामी हेर्न सक्छौं: ५. नाम टाइप गर्दै जाँदा रोल नम्बर आफैं आउने, ६. Conditional Formatting : Zero र…

Continue Reading
Close Menu